Pages

C# da yazılım standartları

İsimlendirmeler.

public void Sınıfım

{

public int Sayi=100;

public void ClassOrnek()

{

}

}

değişken isimlerinin başharfleri önemli.

2-Local değişkenle ve metod değişkenleri

public void ClassOrnek(int yeniNumara )

{

int numara;

}

local değişkenler ilk harfi küçük. metod değişkenlerikelimeolarak ayırırsak ikinci kelimenin başharfi büyük.

3-arayüz tanımlamalarında

interface IAraYuz
{
}

interface lerde I harfi ile başlamak şart değil ama artık klasik olarak tüm uzman yazılımcılar tarafından kullanılır bir hal almış durumda

4- metot isimleri anlamlı olmalıdır. Yüklem –nesne ilişkisi olmalıdır.

ShowDialog veya GetDirectoryInfo gibi..

5- Metotlarda isim veriken geri döndüreceği değertipi isimde belirtilebilir.

GetObjectState-

6 – bir sınıfa ait özel değişkenler _ ile başlar

public void ClassOrnek(int yeniNumara )

{

private int _numara;

}

 

7- Anlaşılabilir değişken isimleri kullanın .Değişkenlerinizin tek karakterden oluşmamasına özen gösterin.

8- Generik koleksiyonlar kullanırken tipler için etiketler kullanın

public LinkedList<K,T> { }

yanlış kullanım ise

public LinkedList<KeyType,DataType> { }

 

9- Namespace’lere anlamlı isimler verin

10- tip tanımlamalarında full isim kullanmak yerine using ifadesi ile alan isimlerini tanımlamaktan kurtulun.

System.Collections.ArrayList YeniDiziNesnesi = new  System.Collections.ArrayList();

yerine
using System.Collections;

kullandıktan sonra kodumuzda
ArrayList YeniDiziNesnesi = new ArrayList();

11- Using ile tanımladığımız isim alanlarını alt alta dizin

12- Sınıflar içinde önce değişkenleri tanımlayın.sonra metodları

public class BenimClasim
{
private int _sayi;
private string _adi;
public void method1(){}
public void method2(){}
}

13-  “{” parantezleri yeni satıra indirin

14 – Delegate tanımlamalarında aşağıdaki şekildeki gibi davranın

a=)parametreli delegate

public delegate void temcilci(int deger);

parametsiz delegate

public delegate void temcilci();

Hiç yorum yok: